יום עיון בנושא מס הכנסה 4.12.22 , 5 שעות

יום עיון

4 דצמ'
יום עיון בנושא מס הכנסה 4.12.22 , 5 שעות
יום עיון בנושא מס הכנסה 4.12.22 , 5 שעות
תחום: פירוט נושאי יום העיון (פירוט ההרצאות): תקרות מס הכנסה, פסיקה מעודכנת בנושא מס הכנסה, פטורים מס הכנסה, טפסים מס הכנסה, אופן מילוי הטבות מס לעובדים, חישובים אקטואריים לעניין סיום יחסי עובד מעביד. 16:00-17:30 17:30-17:45 הפסקה 17:45-19:15 19:15-19:30 הפסקה 19:30-20:15 שם המרצה: קדריאנו עניין תואר המרצה: רו"ח הננו מתחייבים שלא לפרסם השתלמות זו בשיתוף עם מוסד אחר. הננו מתחייבים להודיע על כל ביטול/שינוי יום השתלמות
04/12/2022
16:00
המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!