יום עיון בנושא מס הכנסה 14.11.22 , 5 שעות

יום עיון

14 נוב'
יום עיון בנושא מס הכנסה 14.11.22 , 5 שעות
יום עיון בנושא מס הכנסה 14.11.22 , 5 שעות
תחום: מס הכנסה פירוט נושאי יום העיון (פירוט ההרצאות): מס הכנסה: 1. פטור ממס לעיוור ונכה 100% 2. תיאום מס - העידן החדש 3. חוק שעות עבודה ומנוחה - הלכה למעשה 4. חידושים ועדכונים שם המרצה: מיטל אפל תואר המרצה: רואת חשבון לוח זמנים ליום העיון 16:45-17:45- מחלה 17:45-17:55- הפסקה 17:55-18:40- חופשה וחל"ת 18:40-18:50- הפסקה 18:50-19:35 - בידוד 19:35-19:45- הפסקה 19:45-21:00- חידושים ועדכונים הננו מתחייבים שלא לפרסם השתלמות זו בשיתוף עם מוסד אחר. הננו מתחייבים להודיע על כל ביטול/שינוי יום השתלמות.
14/11/2022
17:00
המכללה למינהל - באר שבע
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!