יום עיון ב ZOOM בנושא מס הכנסה , דיני עבודה, ביטוח פנסיוני , 5 שעות

יום עיון

21 דצמ'
יום עיון ב ZOOM בנושא מס הכנסה , דיני עבודה, ביטוח פנסיוני , 5 שעות
יום עיון ב ZOOM בנושא מס הכנסה , דיני עבודה, ביטוח פנסיוני , 5 שעות
הזמנים, הנושאים והדוברים יעודכנו בסמוך למועד הוועידה בהתאם להתפתחויות המקצועיות 09:00 – 09:10 דברי פתיחה ועדכונים מקצועיים – פרופ' הדרה בר מור 09:10 – 09:50 דיני עבודה לעומת הדין הפנסיוני – מר אמיר טל המסלקה הפנסיונית 09:50 – 10:50 עדכוני פסיקה דיני עבודה – מר גל זנזורי 10:50 – 11:00 הפסקה 11:00 – 11:30 פנסיה – ממשק מעסיקים – מר חגי בנימין, משרד האוצר 11:30 – 11:40 הפסקה 11:40 – 12:20 עדכוני חקיקה – מר גל זנזורי, יועץ מס/חשב שכר בכיר 12:20 – 12:30 הפסקה 12:30 – 13:15 עדכוני פסיקה – מיסוי – מר שי פורת, רו"ח הננו מתחייבים לא לפרסם השתלמות זו בשיתוף עם מוסד אחר, ולהודיע על כל ביטול/שינוי יום השתלמות
21/12/2022
09:00
אוטוריטה מידע וכלים למנהלים בע"מ
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!