יום עיון בנושא ביטוח לאומי ופנסיוני 21.11.22 , 5 שעות

יום עיון

21 נוב'
יום עיון בנושא ביטוח לאומי ופנסיוני 21.11.22 , 5 שעות
יום עיון בנושא ביטוח לאומי ופנסיוני 21.11.22 , 5 שעות
סה"כ שעות מהחובה השנתית 5 מתוך 15 שעות. תחום: ביטוח לאומי ופנסיוני פירוט נושאי יום העיון (פירוט ההרצאות): ביטוח פנסיוני/ ביטוח לאומי 1. שמירת הריון - זכויות העובדת 2. חוק עובדים זרים - זכויות בביטוח לאומי 3. בידוד עובדים - תשלום לעובד וזכאות המעסיק 4. חידושים ועדכונים שם המרצה: מיטל אפל תואר המרצה: רואת חשבון לוח זמנים ליום העיון: 16:45-17:45- יציאה וחזרה מחל"ת - הלכה למעשה 17:45-17:55- הפסקה 17:55-18:40- תאונת עבודה כשעובדים מהבית 18:40-18:50- הפסקה 18:50-19:35- עובדים בבידוד 19:35-19:45- הפסקה 19:45-21:00 - חידושים ועדכונים הננו מתחייבים שלא לפרסם השתלמות זו בשיתוף עם מוסד אחר
21/11/2022
17:00
המכללה למינהל - באר שבע
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!