קורס פרקטי מקוון 1.1.22 - 31.12.22 , 32 שעות

יום עיון

1 ינו'
קורס פרקטי מקוון 1.1.22 - 31.12.22 , 32 שעות
קורס פרקטי מקוון 1.1.22 - 31.12.22 , 32 שעות
פירוט נושאי יום העיון (פירוט ההרצאות): מס הכנסה- טפסי 101, טפסי 161 עובדים זרים הכנסות חייבות במס ופטורות הוצאות מותרות בניכוי לעובד. יועץ מס וחשב שכר בכיר- ערן שוקר 4 דיני עבודה- צווי הרחבה הסכמים קיבוציים חוזה עבודה אישיים הודעה לעובד שעות עבודה ומנוחה דמי מחלה-שכר מינימום,דמי מחלה,מחלת בן זוג,מחלת הורה,מחלת ילד,הריון ולידה של בת זוג. עו"ד בשמת משיח 4 דיני עבודה המשך- שכר מינימום חוק הגנת השכר חופשה שנתית עבודת נשים חוק פיצויי פיטורים ותקנותיו חוק הודעה מוקדמת. החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ותקנותיו. עו"ד בשמת משיח 4 ביטוח לאומי- הכנסות חייבות בדנמי ביטוח והכנסות פטורות גמלאות הביטוח הלאומי חישוב דמי מילואים תשלום נוסף והפרשים. יועץ מס וחשב שכר בכיר- ערן שוקר 4 קופות גמל/הסדרים פנסיוניים/קרן התשלמות- סוגי קופות גמל חובת מעסיק בנוגע להפרשות הפרשות מותרות לקופות גמל חובת הפרשה בתקופת היעדרות מועדים לתשלום הממשק האחיד קופה מרכזית לפיצויים. יועץ מס וחשב שכר בכיר- ערן שוקר 4 הפקת דוחות מסכמים,דוחות 102, דוחות קופות גמל לקופות,דוח 126,דוחות שכר באקסל,דיווחים למוסדות ב"ל, מס הכנסה יועץ מס וחשב שכר בכיר- ערן שוקר 4 הפקת תלושים באמצעות תוכנת שכר,יישום דחות שעות,חישוב פיצויים,דוחות עלויות עו"ד בשמת משיח 4 קריאת תלוש שכר- לקרוא ולהסביר תלוש שכר איתור ליקויים בתלוש קריאת דוח נוכחות הגדרת רכיבי שכר ביצוע חשבות שכר מעשית עו"ד בשמת משיח 4
01/01/2022
08:00
קול המס- נס ציונה
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!