קורס פרקטי בזום 7.11.22 - 26.12.22 , 32 שעות

יום עיון

7 נוב'
קורס פרקטי בזום 7.11.22 - 26.12.22 , 32 שעות
קורס פרקטי בזום 7.11.22 - 26.12.22 , 32 שעות
מס הכנסה- טפסי 101, טפסי 161 עובדים זרים הכנסות חייבות במס ופטורות הוצאות מותרות בניכוי לעובד. דיני עבודה- צווי הרחבה הסכמים קיבוציים חוזה עבודה אישיים הודעה לעובד שעות עבודה ומנוחה דמי מחלה-שכר מינימום,דמי מחלה,מחלת בן זוג,מחלת הורה,מחלת ילד,הריון ולידה של בת זוג. דיני עבודה המשך- שכר מינימום חוק הגנת השכר חופשה שנתית עבודת נשים חוק פיצויי פיטורים ותקנותיו חוק הודעה מוקדמת. החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ותקנותיו. ביטוח לאומי- הכנסות חייבות בדנמי ביטוח והכנסות פטורות גמלאות הביטוח הלאומי חישוב דמי מילואים תשלום נוסף והפרשים. קופות גמל/הסדרים פנסיוניים/קרן התשלמות- סוגי קופות גמל חובת מעסיק בנוגע להפרשות הפרשות מותרות לקופות גמל חובת הפרשה בתקופת היעדרות מועדים לתשלום הממשק האחיד קופה מרכזית לפיצויים. הפקת דוחות מסכמים,דוחות 102, דוחות קופות גמל לקופות,דוח 126,דוחות שכר באקסל,דיווחים למוסדות ב"ל, מס הכנסה הפקת תלושים באמצעות תוכנת שכר,יישום דחות שעות,חישוב פיצויים,דוחות עלויות קריאת תלוש שכר- לקרוא ולהסביר תלוש שכר איתור ליקויים בתלוש קריאת דוח נוכחות הגדרת רכיבי שכר ביצוע חשבות שכר מעשית
07/11/2022
16:30
קול המס- נס ציונה
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!