דוחות כספיים של קרן מלגות ופרסים ליד לשכת רו”ח ליום 31.12.2019

דוחות כספיים של קרן מלגות ופרסים ליד לשכת רו”ח ליום 31.12.2019

לצפייה בדוחות כספיים של קרן מלגות ופרסים ליד לשכת רו”ח ליום 31.12.2019 לחצו כאן