מזכירות הלשכה

מזכירות הלשכה

| 18.01.2018

שולה לבקוביץ – מזכירות הלשכה | שלוחה: 648 | shula@icpas.org.il

שרה מטרני – ועדות מקצועיות, ועדות מסים, מרכז בוררות | שלוחה: 635 | saram@icpas.org.il

ציפי חדד – אחראית רישום לכנסים, מרחב תל-אביב, ועדת אתיקה | שלוחה: 634 | tzipi@icpas.org.il

הדס נגר – מזכירות הלשכה, ועדות ארגוניות, רישום לכנסים, מזכירת דירקטוריון המוסד לסקירת עמיתים | שלוחה: 636 | hadasn@icpas.org.il