דעתכם חשובה לנו – ריענון נושאי בחינות מועצת רואי חשבון

דעתכם חשובה לנו – ריענון נושאי בחינות מועצת רואי חשבון

| 17.03.2019
 
 

חברות וחברים יקרים,

 

קול קורא בנושא ריענון נושאי בחינות מועצת רואי חשבון

 

בהמשך להחלטות מועצת רואי חשבון (״המועצה״) בנושא ביטול עתידי של פטורים מבחינות על בסיס שנת השלמה הוקם צוות מייעץ לבחינת עדכון נושאי הבחינות ("הצוות").

במסגרת פעילות הצוות, ייבחנו נושאי הבחינות המפורטים בתוספת השלישית לתקנות רואי חשבון, תשט״ז־1955, ותימסר המלצה למועצה על מתווה לעדכונם בהתחשב, בין היתר, בצרכי המקצוע העדכניים ובשינויים הצפויים במבנה תכניות הלימודים האקדמיות בעקבות תהליך ההיוועצות שקיימה המועצה עם המועצה להשכלה גבוהה.

כחלק מעבודתו, הצוות מעוניין לקבל את התייחסות הציבור לנושא  ריענון נושאי בחינות מועצת רואי חשבון.

הציבור מוזמן להגיש למועצה בכתב הצעות, התייחסות או הערות לנושא עד ליום 25.3.19 לכתובת הדוא"ל: Moazar@justice.gov.il

 
 
 
איריס שטרק, רו"ח
נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל