דרישה לביטול מעקב אחר נותני שירותי ביקורת באמצעות יישום

דרישה לביטול מעקב אחר נותני שירותי ביקורת באמצעות יישום

| 22.05.2019

 

 
 
חברות וחברים יקרים,
הנדון: דרישה לביטול מעקב אחר נותני שירותי ביקורת באמצעות יישום (אפליקציה)
 
 
 
לשכת רואי חשבון בישראל פועלת באופן שוטף וסדיר להסדרת תחום עיסוקם של רואי החשבון והשירותים הניתנים על-ידם לטובת המדינה והציבור בכללותו.
 
לאחרונה, הובא לידיעתנו, כי במסגרת הודעות הזכיה במכרז לקבלת שירותי ביקורת בנושא שמירה על זכויות עובדי קבלן במשרדי הממשלה, נמסרה הודעה למשרדי רואי החשבון שזכו במכרז, כי הם נדרשים לדווח על שעות עבודת הצוותים, המופעלים מטעמם במתן השירותים למדינה באמצעות יישום OK2GO אליה מוזנים ובמסגרתה נאגרים בזמן אמת נתוני המיקום של המדווחים.
 
פניתי בנושא למר חסן איסמעיל, רו"ח – סגן בכיר לחשב הכללי והדגשתי בפניו את המשמעויות החמורות הנובעות מדרישות הפיקוח באמצעות היישום המהווה הלכה למעשה מעקב בזמן אמת אחר מתן השירותים המקצועיים הניתנים על ידי רואי חשבון, וחותרת תחת מערכת יחסי אמון הייחודית של ציבור רואי החשבון הפועלים כנותני שירותים למדינה שהינם גם נאמניה ושומרי הסף מטעמה.

חומרה נוספת אנו רואים בדרישה זו, בשל איסוף המידע ושמירתו אודות מיקומו של אדם המהווים פגיעה חמורה בפרטיותו.

ביקשתי כי החשב הכללי ישקול בשנית כוונתו להפעלת תוכנת המעקב ויחזור בו מדרישתו ללא דיחוי, על מנת לאפשר המשך שיתוף פעולה פורה בין המדינה לרואי החשבון המשרתים את מוסדות המדינה בנאמנות ובאמון מלא.

אנו נמשיך ונעדכן לאחר קבלת עמדת החשכ"ל. 

לקריאת המכתב במלואו לחצו כאן