קול קורא להגשת מועמדות לשמש מפקח על מתמחים

קול קורא להגשת מועמדות לשמש מפקח על מתמחים

| 25.09.2019

 
 

חברות וחברים יקרים,

שמחה לעדכנכם, כי מועצת רואי חשבון מזמינה את החברים שרואים עצמם מתאימים לשמש כמפקחים על מתמחים, להציע את מועמדותם.

התפקיד כולל ביצוע ביקורת מטעם המועצה על מתמחים בראיית חשבון בהתאם לתקנות, לצורך בחינת טיב ואיכות ההתמחות.

פרטים נוספים אודות הגדרת התפקיד, תגמול, ותנאי סף להגשת מועמדות בקול הקורא - לקריאה לחצו כאן 


למתן מענה לשאלות נוספות בכל הקשור להליך זה, ניתן לפנות באמצעות הדוא"ל: moazar@justice.gov.il
את השאלון בצירוף כל המסמכים הנדרשים יש לשלוח לכתובת הדוא"ל:  moazar@justice.gov.il, לא יאוחר מיום 22.10.2019 בשעה 09:00