הוראות חדשות בנושא שיקים ותגובת הלשכה

הוראות חדשות בנושא שיקים ותגובת הלשכה

| 13.06.2019

 

חברות וחברים יקרים,
 
הנדון: מכתב הנשיאה לפיקוח על הבנקים לגבי הוראות חדשות בנושא שיקים

הרינו להביא לידיעתכם כי בנק ישראל קבע הוראות חדשות לגבי מתכונת שיקים, שתחילתן ביום 1.7.2019 ומעוגנות בתקן 501 - השיק האחיד.
 
ההוראות לא פורסמו לציבור באופן נאות ולא נקבעו לגביהן הוראות מעבר מוסדרות וברורות. כעת לא ברור למייצגים וללקוחות כאחד:
  • מה דינם של שיקים במתכונת הקודמת אשר הופקדו בבנקים
  • מה דינם של שיקים במתכונת הקודמת שנמצאים בקופה ולא הופקדו
  • מה דינם של שיקים במתכונת הקודמת שנמצאים בפנקס וטרם נעשה בהם שימוש
​גם הבנקים נותנים תשובות סותרות לשאלות אלה.
 
לאור פניות חברים אלינו, ניסחנו מכתב של הנשיאה לפיקוח על הבנקים המציין את הבעייתיות שנוצרה ומבקש דחייה של מועד הכניסה לתוקף של תקן 501 – השיק האחיד על מנת לאפשר היערכות. כמו כן, מבוקש במכתב לקבוע ולפרסם באופן ברור הוראות מעבר.

תודה לצוות המקצועי המסור בראשות רו"ח איריס אלדר על הסיוע הרב.
 
להלן קישורים רלוונטיים: