הוראות חדשות של המוסד לביטוח לאומי

הוראות חדשות של המוסד לביטוח לאומי

| 03.09.2019

 

 
 
חברות וחברים יקרים,

להלן הפנייה לכמה עדכונים מאת המוסד לביטוח לאומי:​
 
שינוי עיסוק עצמאי בדיעבד - עדכון חוזר ביטוח 1457 מיום 1.5.2019 בעניין החריגים להוראות שפורסמו בחוזר המקורי בשנת 2018.
לקריאה לחצו כאן
 
חובת רישום של עובד עצמאי וחובת תשלום דמי הביטוח לעניין מיצוי זכויות לגמלאות - חוזר ביטוח 1468 מיום 27.5.2019 שמסביר את חשיבות הרישום של עובד עצמאי למיצוי זכויות לגמלאות, ואת תשלום דמי הביטוח ללא דיחוי במיוחד לנשים בהיריון ולכל מי שמעוניין לתבוע גמלאות דמי לידה והורות. 

מומלץ למסור את החוזר לכל לקוח חדש שלא נפתח לו עיסוק של "עובד עצמאי לפי ההגדרה", מיד עם תחילת העיסוק כעצמאי.
לקריאה לחצו כאן

הכנסות מפנסיה מוקדמת ו/או אובדן כושר עבודה - חוזר ביטוח 1469 מיום 15.7.2019 שמעדכן את החוזר הקודם בנושא.
לקריאה לחצו כאן

הכנסות חברת LLC ו-S Corporation - עדכון להוראות שפרסם המוסד לביטוח לאומי ביום 22.1.2017 בעקבות בקשת לשכת רואי חשבון: גם לחברות מסוג S Corporation יש פטור מתשלום דמי הביטוח בדומה לחברות מסוג LLC.
לקריאה לחצו כאן

משיכות בעלים וחברות ארנק לפי חוק ההסדרים לשנת 2017 - הנחיות ביניים של המוסד לביטוח לאומי - תזכורת  - המשך הקפאת החובות עד להוצאת חוזר מנחה בנושא.
לקריאה לחצו כאן

יישום התוספת הראשונה בצו סיווג מבוטחים על שחקנים ואמנים - הבהרות בעקבות פגישה בין המוסד לביטוח לאומי לבין נציגי האיגודים המקצועיים של המפיקים ושל השחקנים.
לקריאה לחצו כאן

פטור למי שמתגייס אחרי גיל 21 - חוזר ביטוח 1467 מיום 16.5.2019 המאפשר פטור מתשלום דמי ביטוח בין גיל 18 עד גיל 21 גם למי שהתגייס לאחר גיל 21 מסיבה שאינה תלוייה בו.
לקריאה לחצו כאן

דווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לכנסת ה-22 בחודש ספטמבר 2019 - חוזר שפורסם ביום 7.7.2019 לקראת הבחירות ביום 17.9.2019.
לקריאה לחצו כאן
 
מוזמנים לקרוא ולהתעדכן.