הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה

הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה

| 10.01.2019

 

 

 

חברות וחברים יקרים,

הנדון: הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה

הלשכה באה בדברים עם הנהלת רשות המסים בדבר הקלה או פרשנות מרחיבה או דחייה ביישום הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה.

הנהלת הרשות הבהירה בצורה נחרצת כי אין בדעתה לשנות חקיקה או דחיית יישום הסעיף באופן גורף.

יחד עם זאת ,ככל שאירעו "תקלות" משמעותיות בתום לב כגון יתרה הקיימת מסוף 2016 שרואים אותה כדיבידנד בשנת 2017 אך חולקה למעשה בפועל בשנת 2018 ניתן לפנות למחלקה המקצועית באופן פרטני לצורך הסדרת "התקלה." 

 

 

 

אריה פונדק, רו"ח                                                      אורי בארי, רו"ח

יו"ר ראשות ועדת המסים                                                יו"ר מרחב תל אביב