הושגה דחייה בשנה לדיווח המקוון של הפקדה לקופות גמל

הושגה דחייה בשנה לדיווח המקוון של הפקדה לקופות גמל

| 27.12.2018

 

 

קשובים לנו גם ברשות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

בשורה לעסקים הקטנים – בהמשך לפנייתי הוחלט לדחות בשנה את החלת הדיווח המקוון של הפקדה לקופות גמל לעסקים עד עשרה עובדים


חברות וחברים יקרים,

רפורמת הדיווח האחיד, המחייבת לדווח על הפקדות לקופות גמל לעובדים, באופן מקוון ובפורמט דיגטלי חדש, עמדה לחול עפ"י התקנות על כלל העסקים, החל מהעובד הראשון, מתחילת ינואר הקרוב. בעוד שכיום חובה זו חלה על עסקים מעל 20 עובדים.

לאור מצוקתם של העסקים הקטנים באופן הממשק לפתרון הטכנולוגי הקיים, פניתי לד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, והוחלט על ידי הממונה לדחות בשנה את יישום התקנה לעסקים הקטנים, בהיקף של עד עשרה עובדים, אשר ימשיכו לדווח באופן לא מקוון.

החלת רפורמת הדיווח האחיד המקוון מתבססת על פתרון טכנולוגי שדורש שיפור ולכן כיום מושקעות בו תשומות רבות של המעסיקים, בכל תהליך היישום והמעקב אחר קליטת הכספים והאיזונים החוזרים בחברות הביטוח. המשמעות היא עלויות גבוהות לתפעול הפנסיוני, במיוחד לעסקים הקטנים.

אני שמחה שהרשות מגלה התחשבות. אנו מודעים לכך שבשנה האחרונה מגבשים ברשות שוק ההון פתרון טכנולוגי נוסף שיפתור את מרבית התקלות, אולם תהליך זה טרם הסתיים.

פניתי לרשות במטרה לדחות את כניסת המעסיקים הקטנים לדיווח עד החלת הפתרון הטכנולוגי החדש. בנוסף אנו מבקשים כי הרשות תבחן את מספר העובדים בעסק על פי מספר העובדים שיש להם הפקדות להסדר פנסיוני ולא סך העובדים בעסק.

אוהד מעודי, יועץ בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ציין כי בהמשך לפנייתי לממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת אנו קשובים להצעת שטרק, כמו גם לפניות של גורמים נוספים, והוחלט לדחות בשנה את הכניסה לתוקף של ההוראות.

להלן תשובת הרשות לפנייתנו לחצו כאן

בברכה,

איריס שטרק, רו"ח
נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל