הזמנה לאסיפה הכללית השנתית הרגילה - 11.06.2019

הזמנה לאסיפה הכללית השנתית הרגילה - 11.06.2019

| 07.05.2019

 

 

חברות וחברים יקרים,

הננו מתכבדים בזה להזמינכם לאסיפה הכללית השנתית הרגילה ה-88 של הלשכה.

האסיפה תיערך ביום שלישי, ח' בסיון תשע"ט, 11.6.2019, בשעה 15:30 אחה"צ, באולם האודיטוריום "תמר" בבית לשכת רואי חשבון בישראל, רח' מונטפיורי 1, תל-אביב. 

מצ"ב לנוחותכם ההזמנה לאסיפה הכללית השנתית הרגילה.

לצפייה בהזמנה לחצו כאן

דוח הוועד המרכזי, הדוחות הכספיים והתקציב יועלו לאתר הלשכה החל מיום ג' 21.5.19  בכתובת:www.icpas.org.il/about/

בברכה,

מזכירות הלשכה