הטלת קנס מינהלי במס הכנסה – חובת השימוע - שלב ביצוע

הטלת קנס מינהלי במס הכנסה – חובת השימוע - שלב ביצוע

| 15.04.2019

 

 

חברות וחברים יקרים,
 

הנדון: הטלת קנס מינהלי במס הכנסה – חובת השימוע - שלב הביצוע

 

בתאריך 11.3.2019 פרסמה לשכת רואי חשבון מכתב המבהיר את חובת קיום השימוע, טרום הטלת קנס מינהלי ע"י מס הכנסה. 
ממועד פרסום המכתב ועד היום התקבלו בלשכת רואי החשבון עשרות פניות מחברות וחברים שעיקרן הטלת קנס מינהלי שלא בהתאם לעקרונות הוראת הביצוע 6/12 כפי שרוכזו במכתב הנ"ל. 

לפיכך אנו עוברים לשלב הביצוע, וננסה לסייע ככל שביכולתנו בטיפול מול רשות המסים, לחברות וחברים שנתקלו בתופעות אלו. 

את הנושא ירכז רו"ח חן לבון, ואת פניותיכם יש להעביר אליו למייל  chen@lavon-cpa.com.
חברים מתבקשים לפנות רק במקרים כאשר לא התקיים שימוע לא בכתב ולא בעל פה, דהינו הקנס הגיע "עצמאית".
 
לעיונכם ובמענה לפנייתנו, מצ"ב תגובתה של גב' זילפה גלינדוס, סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגביה, בנושא חובת השימוע בהטלת קנס מינהלי במס הכנסה. מומלץ לקרוא להבנת ההליך. לצפייה לחצו כאן.