הארכת מועד לקול קורא להקמת מאגר רו

הארכת מועד לקול קורא להקמת מאגר רו"ח בעיריית ירושלים

| 16.04.2019
 
 
 
 
חברות וחברים יקרים,
 
 הישג הלשכה – הארכת מועד לקול קורא להקמת מאגר רואי חשבון בעיריית ירושלים

 

אני שמחה ליידע אתכם על כך שאנו ממשיכים לפעול בכל דרך על מנת להגן על  רואי חשבון המבקרים במגזר הציבורי ובכלל זה ברשויות המקומיות. במסגרת זו אנו מקפידים גם לבחון את התנהלות המכרזים על מנת להעיר לגביהם במידת הצורך. 

לאחרונה פרסמה עיריית ירושלים קול קורא להקמת מאגר רואי חשבון, ולאחר מכן תשובות לשאלות הבהרה לקול הקורא.

חברים הפנו את תשומת לבנו לכך שלוחות הזמנים להכנת ההצעות הם בלתי אפשריים וכי העירייה מסרבת לתת למציעים אורכה. זאת, למרות שחלק מהטפסים שונו במסגרת תשובות העירייה לשאלות ההבהרה.

ראינו צורך מוצדק להתערב לטובת החברים ולפיכך פנינו בדחיפות לעיריית ירושלים במכתב המצורף (לצפייה לחצו כאן) . במכתב ביקשנו לתת אורכה הולמת, שתאפשר למציעים להגיש את הצעותיהם באופן מקצועי ובלוח זמנים סביר.

לשמחתנו, העירייה נעתרה לבקשתנו, ושינתה את לוחות הזמנים. לאחר מתן האורכה, קבעה העירייה כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 2.5.2019 בשעה 12:00 (במקום 11.4.19). 

תודה לצוות המקצועי המסור בראשות רו"ח איריס אלדר על הסיוע הרב.

לצפייה בפרטי קול קורא להיכלל במאגר יועצים כלכליים באתר עיריית ירושלים ולהגשת מועמדות לחצו כאן.

 
בברכה,
איריס שטרק, רו"ח
נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל