הסדר אורכות לקבלת ניהול תקין 2020

הסדר אורכות לקבלת ניהול תקין 2020

| 18.06.2019

 

חברות וחברים יקרים,

ממשיכים לפעול עבורכם ובהצלחה רבה - הסדר אורכות לגבי הגשת דוחות כספיים לשנת 2018 לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2020

לאחרונה, פנינו והתרענו כי השינויים המפליגים שחלו במתכונת הדיווח והצורך בהיערכות, יוצר קושי בעמידה בזמנים וכי לא תהיה אפשרות לעמוד בהסדר האורכות שנקבע בחודש מרץ 2019, לפיו צריך להגיש עד לסוף חודש זה - 40% מהדו"חות.  ביקשנו לאפשר דחיית מועד הגשת הדו"חות בהסטה של חודש ימים, ועד ליום 31.10.2019.
 
אנו שמחות לבשר, כי בעקבות פגישה שהתקיימה עם עו"ד אייל גלובוס, מנהל רשות תאגידים ובמענה לפנייתנו – בקשתנו נענתה ונתקבלה החלטה על מתן דחייה בהסדר האורכות להגשת דוחות כספיים לשנת 2018 לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2020, בהתאם לפירוט, להלן :

הסדרי האורכות מאפשרים לחברים לבצע את הביקורת במהלך השנה ולהבטיח לעמותות וחברות לתועלת הציבור שירות יעיל שיבטיח קבלת אישורי ניהול תקין.

נשמח להמשיך ולסייע ולעמוד לרשותכם בכל שאלה.

אנו מודים לרשות התאגידים בראשות עו"ד אייל גלובוס על השיח הפורה וההיענות לבקשתנו.

לקריאת מכתבנו לעו"ד אייל גלובוס לחצו כאן
לצפייה בהודעת ראש רשות התאגידים לחצו כאן