הנחיות בנוגע להגשת בקשות אישור ניהול תקין לשנת 2019

הנחיות בנוגע להגשת בקשות אישור ניהול תקין לשנת 2019

| 29.03.2018

חברות וחברים יקרים,הנדון: הנחיות בנוגע להגשת דיווחים והגשת בקשות אישור ניהול תקין לשנת 2019.

הריני להביא לידיעתכם כי בימים אלה מפורסמות הנחיות חדשות בנוגע להגשת דיווחים ובקשות לאישור ניהול תקין לשנת 2019.

יש להיערך, להגיש את המסמכים על פי הדרישות ובכך להבטיח טיפול מהיר ויעיל בהנפקת אישור ניהול תקין.


אנא היערכו להגיש את המסמכים במועד קרוב, כדי להימנע מתקלות שיאריכו את זמני הטיפול בבקשות.

להזכירכם, החוק קובע כי יש להגיש את המסמכים עד ליום 30.6.18 קיימת אפשרות להגיש מסמכים במועד
מאוחר יותר רק בהתאם להסדר האורכות מול לשכת רואי החשבון.

להלן הקישור להנחיות:

עמותות – אישור ניהול תקין ואישור על הגשת מסמכים:


הגשת דיווחים לרשם העמותות בהתאם לחוק העמותות ודגשים לעניין המצאת מסמכים לרשם העמותות לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2019


המצאת מסמכים לרשם העמותות בהתאם להוראות חוק העמותות ולצורך קבלת אישור על הגשת מסמכים לשנים 2018 ו- 2019 לעמותה אשר לא מלאו לה שנתיים של פעילות רצופה


חברות לתועלת הציבור – אישור ניהול תקין ואישור על הגשת מסמכים:


הגשת דיווחים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות הדין ודגשים לעניין המצאת מסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2019


המצאת מסמכים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות חוק החברות ולצורך קבלת אישור על הגשת מסמכים לשנים 2018 ו - 2019 לחל"צ אשר לא מלאו לה שנתיים של פעילות רצופה

תזכורת! עד ליום שני 2.4.2018 באפשרותכם לשלם אגרה שנתית מופחתת. לאחר מועד זה תידרשו לשלם תעריף גבוה יותר ב-300 ש"ח.
אנא מהרו לשלם את התעריף המופחת.


בברכת חג פסח שמח ,
איריס שטרק, רו"ח

סגנית נשיא ויו"ר ועדת הקשר
עם רשות התאגידים
(רשם החברות, עמותות ואח')