הצעה לעדכון ביקורת הצ2020-1

הצעה לעדכון ביקורת הצ2020-1

| 28.02.2020

 


חברות וחברים יקרים, 

 
 

 

הצעה לעדכון ביקורת הצ2020-1 


מובא בזה לידיעתכם כי ההצעה לעדכון ביקורת הצ2020-1 מתפרסמת בזה לקבלת הערות ותגובות הציבור עד יום א',  31.5.2020, ח' בסיון התש"פ.
 
 

ההצעה כוללת:
  • הצעת תקן ביקורת (ישראל) 220 בדבר בקרת איכות על ביקורת דוחות כספיים. ​
  • הצעת תקן בקרת איכות (ישראל) 1 בדבר בקרת איכות לפירמות המבצעות ביקורות וסקירות של דוחות כספיים, התקשרויות אחרות לבחינת מהימנות ושירותים קשורים. ​​
  • ​הצעת תיקונים מתחייבים לפרסומים מקצועיים שונים.


את התגובות וההערות יש להעביר אל רו"ח דין קריספין, סגן ראש הסגל המקצועי, באחת מהדרכים הבאות:

  • בפקס: 03-5116665
  • באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:din@icpas.vivir.pw


כל עוד לא נקבע עדכון ביקורת סופי, אין בהצעת עדכון ביקורת זאת משום קביעת כללים מקצועיים המחייבים רואה חשבון בעבודתו המקצועית.

להצעת עדכון ביקורת הצ2020-1 לחצו כאן


בברכה,
 
 
 

איריס שטרק, רו"ח

נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל

איל לוטקר, רו"ח ועו"ד

מזכיר כבוד