חוברת

חוברת "מטרית המידע" - גיליון מס' 72 - מרץ 2019

| 18.02.2019

 

 

חברות וחברים יקרים,

 

 

 

  חוברת "מטרית המידע" - גיליון מס' 72  - מרץ 2019

 

 

חוברת מטרית המידע ממשיכה להיות כלי עזר חיוני במשרדי רואי החשבון.

 

בימים אלו אנו שוקדים על הכנתה של חוברת מס' 72.

 

כשירות לחברים, ניתן להדפיס ע"ג החוברות את שם הפירמה ללא עלות נוספת (מותנה בכמות מינימום כמפורט בטופס ההזמנה המצורף).

 

המעוניינים, בחוברות עם לוגו עבור לקוחותיהם, יוכלו לרכשן, במחיר של 13 ש"ח + מע"מ.

יש להעביר את סך התשלום לפקודת א. אורן הפקות דפוס בע"מ.

 

המעוניינים, בחוברות ללא לוגו עבור לקוחותיהם, יוכלו לרכשן, במחיר של 13 ₪.

יש להעביר את סך התשלום לפקודת לשכת רואי חשבון בישראל.

 

הזמנות תתקבלנה במשרדי הלשכה לא יאוחר מיום 28.2.19, בצירוף תשלום.

יש למלא את ספח ההרשמה בכתב ברור.  מצ"ב

 

החוברות תסופקנה לכל המאוחר עד אמצע חודש מרץ.

 

 

 

 

בברכה,

המזכירות המקצועית