לבקשת הלשכה - הוקדמה פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת המס 2019

לבקשת הלשכה - הוקדמה פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת המס 2019

| 27.02.2020

 

 

חברות וחברים יקרים,  

הנדון : לבקשת הלשכה - הוקדמה פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת המס 2019 

 

הרינו לעדכנם, כי נפתחו לשידור המערכת למייצגים המחוברים לשע"מ והמערכת באינטרנט לשידור דוחות של יחידים לשנת המס 2019.

מידע אודות הדרכה ותמיכה טלפונית ראו בהודעה של רו"ח פזית קלימן - סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת, רשות המסים בישראל - לצפייה לחצו כאן.