פנייה לחברים להצטרפות למאגר נותני שירותים לבחינות המועצה

פנייה לחברים להצטרפות למאגר נותני שירותים לבחינות המועצה

| 03.09.2019

 
 
חברות וחברים יקרים,

שמחה לעדכנכם, כי בכוונת מועצת רואי חשבון להקים מאגר נותני שירותים לבחינות המועצה. 

לשם הקמת המאגר, הוחלט על קיומו של הליך פומבי לאיתור ובחירת המועמדים.

חברים שרואים עצמם מתאימים לשמש כנותני שירותים בבחינות הרישוי של מועצת רו"ח מוזמנים להציע מועמדותם למינוי לתפקידים כדלקמן:

מאגר לבחינות המוקדמות שיכלול – מרכזי בחינות, רפרנטים, כותבי שאלות, פותרי בחינות, בודקי בחינות ובודקי עררים.
מאגר לבחינות הסופיות שיכלול – מרכזי בחינות, רפרנטים, כותבי שאלות, פותרי בחינות, קוראים ביקורתיים, בודקי בחינות ובודקי עררים. 

לקריאת הקול הקורא ולהגשת מועמדות למתן שירותים במערך בחינות מועצת רואי חשבון לחצו כאן