מדריך לרואה החשבו

מדריך לרואה החשבו

| 09.09.2019

 
 
חברות וחברים יקרים,
 
מדריך לרואה החשבון - הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה דוגמאות להתנהגות מעוררת חשד לפעילות עסקית בעייתית של לקוחותיו של רואה החשבון

אבקש להביא לתשומת לבכם שהיום 9.9.2019 פרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מדריך לנותני שירות עסקי המסכם את עיקרי מסמכי ההנחיות של ה-Financial Action Task Force (FATF). המדריך נועד לסייע לנותני השירות העסקי ליישם גישה מבוססת סיכון במאבק בהלבנת הון ומימון טרור.
 
ה-FATF זיהה את הפעולות הבאות כבעלות חשיפה גבוהה לניצול לרעה לצורך הלבנת הון ומימון טרור:
  • עסקאות בנדל"ן
  • ניהול כספים ונכסים עבור לקוחות
  • הקמה וניהול של תאגידים או נאמנויות עבור לקוחות 
להלן מספר דוגמאות לדגלים אדומים המופיעות במדריך:
  • פעולות חריגות, כגון עסקאות גדולות שאינן תואמות את הפרופיל הכלכלי של האדם או התאגיד, הבדלים משמעותיים ביותר בין המחיר המוצהר לבין השווי הכלכלי.
  • מקור כספים חריג.
  • לקוח המשתמש במספר חשבונות בנק או בחשבון בנק זר ללא הסבר מניח את הדעת.
  • עלייה בהון התאגיד שמקורה במדינה זרה, אשר אין לה קשר לחברה, או שנחשבת מדינה בסיכון גבוה. 
להלן קישור לפרסום בנושא באתר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור: https://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/News/Pages/FATF080919.aspx