עוסקים פטורים שלא דיווחו דוחות הצהרת עוסק פטור לשנים 2016 ו-2017

עוסקים פטורים שלא דיווחו דוחות הצהרת עוסק פטור לשנים 2016 ו-2017

| 18.12.2019

 

 

 

עוסקים פטורים שלא דיווחו דוחות הצהרת עוסק פטור לשנים 2016 ו-2017

הרינו להודיעכם כי המועד האחרון להגשת הצהרה על מחזור העסקאות עבור עוסק פטור שלא דיווח לשנים 2016 ו-2017 הינו עד ליום 1.1.2020.

להזכירכם, אי דיווח במועד מהווה עבירה מינהלית שבשלה יוטל קנס מנהלי בסך 750 ש"ח.

לצפייה בהודעה של גב' זילפה גלינדוס - סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגביה, רשות המסים בישראל לחצו כאן​