מניעות מלחתום על אישור רואה חשבון לצורך קבלת רישיון למתן שירותים פיננסיים

מניעות מלחתום על אישור רואה חשבון לצורך קבלת רישיון למתן שירותים פיננסיים

| 21.11.2019

 

 

חברות וחברים יקרים, 
 
 
הנדון: הודעת מניעות מלחתום על אישור רואה חשבון לצורך קבלת רישיון למתן שירותים פיננסיים


לאור פניות חברים לפיהן במסגרת הליך לקבלת רישיון למתן שירותים פיננסיים, רואי חשבון נדרשים לספק אישור העומד בסתירה לכללים המקצועיים.
(לאישור הלא תקין לחצו כאן).  
  
באישור מתבקש רואה החשבון לאשר כי "כל דיווחי החברה לרשות המסים תואמים את הדוחות הכספיים שלה ואת ספריה", ו-"כל הדוחות הכספיים של החברה הוגשו לרשות המסים".
 
לבקשת נשיאת הלשכה רו"ח איריס שטרק, הרינו להודיעכם כי מדובר באישור שאינו עומד בכללים המקצועיים החלים על רואי חשבון, ולפיכך רואה חשבון מנוע מלחתום על אישור בנוסח זה.

לידיעתכם, נשיאת הלשכה פנתה ונמצאת בקשר עם האחראים על הנושא ברשות שוק ההון, והיא מטפלת בנושא. כמו כן, אנו יוזמים פגישה עם האחראים ברשות לפתרון הסוגייה.
 
למען הסר ספק, יצויין כי בפסק דין מחוזי ת"א 262-04-17 העוסק בתביעת חברה בע"מ נגד בנק מזרחי נקבע כי דרישת הבנק לקבל אישורים מרואי חשבון מידיעתם האישית אינה סבירה וכי די באישורים בהם מפורט מקור הידיעה.