מערכת להסמכת מייצג לעריכת תאום מס באינטרנט

מערכת להסמכת מייצג לעריכת תאום מס באינטרנט

| 11.02.2019

 

חברות וחברים שלום רב,
 
הנדון: מערכת להסמכת מייצג לעריכת תאום מס באינטרנט 

לעדכונכם, רשות המסים פתחה אפשרות ליחיד להסמיך מייצג לשימוש במערכת "תאומי מס" באינטרנט .

יחידים שאינם בעלי תיק במס הכנסה ואינם מיוצגים ברשויות המס באופן שוטף ומעוניינים שמייצג יערוך להם תאום מס באינטרנט, יוכלו להיעזר במערכת להסמכת מייצג לעריכת תאום מס. הסמכה זו אינה בגדר "ייפוי כוח" לייצוג ברשות המיסים והיא תקפה לעריכת תאום מס בלבד. מדובר במייצגים (רואה חשבון, יועץ מס, עורך דין) אשר נרשמו במרשם המייצגים כמייצגים המורשים לייצג לקוחות ברשות המסים. 

להסבר באשר לאופן הביצוע ניתן להיכנס לחוזר המצורף.
 
בברכה,
 
 
איריס שטרק, רו"ח
נשיאת לשכת רואי חשבון
אריה פונדק, רו"ח
יו"ר ראשות ועדת מסים