אישור ניהול תקין לשנת 2020

אישור ניהול תקין לשנת 2020

| 25.02.2019

 

חברות וחברים יקרים,

 אישור ניהול תקין לשנת 2020 - חשוב מאודלקראת כניסתן לתוקף של תקנות העמותות (טפסים) (תיקון), התשע"ח - 2018, החל מתאריך 31.3.19 נדרש להגיש דוח מילולי, פרוטוקול אסיפה כללית, ומסמכים נלווים בהתאם לתקנות אלו. התקנות קובעות בין היתר פורמט חדש לדוח המילולי, וכן מאפשרות לראשונה הגשה מרחוק באמצעות כרטיס חכם או על בסיס הזדהות במערכת ההזדהות הממשלתית. 
יש להיערך להגשת הבקשה לניהול תקין לשנת 2020 בפורמט החדש והמקוון באמצעות אתר האינטרנט.

לצפייה בהנחיות של רשות התאגידים לציבור רואי החשבון המייצגים עמותות וחל"צ לחצו כאן.
 
במידה ורואי החשבון מעוניינים לשמש כנציגים של לקוחותיהם, יש לבצע רישום עד ל-10.03.2019 באמצעות טופס עדכון נציג.

להורדת טופס עדכון נציג ממשרד רו"ח אותו יש למלא ולשלוח עד ה-10.03.2019 – לחץ כאן

שימו לב, הבקשה לניהול תקין לשנת 2020 חייבת להיות באופן מקוון. לפיכך,
במידה והאסיפה הכללית לאישור הדוחות הכספיים והדוחות המילוליים לשנת 2018 מתכנסת לפני ה-31.03.2019, יש למלא את הדוח המילולי החדש באופן ידני, לאשרו באסיפה הכללית והחל מה-01.04.2019 לדווחו באופן מקוון.

להורדת הדוח המילולי בפורמט החדש לחץ כאן

לצפייה בהודעת רשם העמותות לעניין הדרכות מטעמו בהן ימסרו הסברים בנוגע לשינוי בפורמט הדיווח ולאופן ההגשה המקוון  לחץ כאן

 


הסדר האורכות להגשת מסמכים לצורך קבלת ניהול תקין לשנת 2020

 

הסדרי האורכות מאפשרים לחברים לבצע את הביקורת במהלך השנה ולהבטיח לעמותות וחברות לתועלת הציבור שירות יעיל שיבטיח קבלת אישורי ניהול תקין.

לצפייה בהודעה של גב' אביטל שרייבר, עו"ד - סגנית ראש רשות התאגידים (מלכ"רים)
לחץ כאן

נשמח לסייע ולעמוד לרשותכם לכל שאלה.

 

בברכה,

               איריס שטרק, רו"ח                                                                                   טובה הילמן, רו"ח‏‏‏

נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל                                                                             יו"ר ועדת הקשר
                                                                                                                           עם רשות התאגידים
                                                                                                                             (רשם החברות, עמותות ואח')