עדכונים חשובים מוועדת הקשר עם מע

עדכונים חשובים מוועדת הקשר עם מע"מ

| 15.05.2019

 

 

חברות וחברים שלום רב,

במהלך התקופה ונוכח מספר נושאים ובעיות שהועלו על ידי חברות וחברי הלשכה בפנינו, מצאנו לנכון לקיים פגישות עם גב' נהיד מכבי - סמנכ"לית בכירה מע"מ ועם הממונים האזוריים, ועם גב' זילפה גלינדוס - סמנכל"ית בכירה לאכיפה וגבייה, ואף לערוך פנייה בכתב המרכזת הנושאים.

לשמחתנו, פניותינו לא נפלו על אוזניים ערלות וקיבלנו מענה לנושאים ולבעיות שהצפנו, כמפורט להלן:

להלן הבהרותיה של גב' נהיד מכבי:

1. עסקאות עם הרשות הפלסטינית - אנו שמחים לעדכנכם כי הוחלט לאפשר למייצגים/ עוסקים להזמין חשבוניות התחשבנות "I" במשרד האזורי בו הם רשומים בלבד. יחד עם זאת, כחלק מיעילות השירות, ניתן יהיה לקבל את החשבוניות בכל משרד מע"מ אזורי ממנו יבחרו לקחתן. המשרדים האזוריים הונחו בהתאם.

2. פגישות במשרדי מע"מ - תינתן אפשרות למייצגים להיפגש עם הגורמים הרלוונטיים במשרדי המע"מ בזמנים מוגדרים או בתיאום מראש עם הגורמים הרלוונטיים במשרד האזורי. 
לשם תיאום פגישה, על המייצגים לפנות לגובה ראשי ו/או ללשכת סגן הממונה ו/או ללשכת הממונה האזורי.

3. קבלת והחתמת מסמכים בכל משרדי המע"מ - ההנחייה משנת 2014 בעניין קבלת מסמכים במשרדי המע"מ, שרירה וקיימת. מצ"ב הוראת הנוהל - לצפייה לחצו כאן.
ריענון להנחיה הועבר לממונים האזוריים, סגניהם ולגובים הראשיים.

לנוחיותכם העתק פנייתנו מיום 4.3.2019 - לצפייה לחצו כאן


מצ"ב הבהרותיה של גב' זילפה גלינדוס בנושאים חשובים נוספים - לצפייה לחצו כאן