עדכונים מראשות ועדת המסים

עדכונים מראשות ועדת המסים

| 26.06.2019

 

 

חברות וחברים יקרים,
 

להלן העדכונים מראשות ועדת המסים בנושאים:
 

1. הטבות מס בישובים לשנת 2019 - סעיף 11 לפקודת מס הכנסה - עדכון שינויים

2. גישה למידע ומסמכים באמצעות סריקת קוד

3. הגשת הדוחות השנתיים המקוונים לשנת 2018 ליחידים ולחברות 

4. החלטת מיסוי בנושא העברת מניות מחברה זרה לחברה תושבת ישראל בהתאם להוראות סעיף 104ב(ו)

5. הודעת חברה משפחתית על החלפת נישום מייצג בחברה - טופס מעודכן

6. הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 9/2019 בנושא נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2018