עזבון המנוח שמעיה בטש ז

עזבון המנוח שמעיה בטש ז"ל