עתירת לשכת רואי חשבון נגד רשות החברות הממשלתיות

עתירת לשכת רואי חשבון נגד רשות החברות הממשלתיות

| 20.05.2019

 

חברות וחברים יקרים,
הנדון : עתירת לשכת רואי חשבון נגד רשות החברות הממשלתיות

אתמול (19.5.19) פעלנו בשיתוף עם איגוד המבקרים הפנימיים IIA – ישראל להגשת עתירה לבג"צ כנגד רשות החברות הממשלתיות שעניינה עתירה דחופה למתן צו על תנאי ולבקשה דחופה לביטול חוזר מנהל רשות החברות הממשלתיות ודרישה להשהיית כניסתו לתוקף של החוזר בנושא "מערך הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות וחברות בת ממשלתיות" מיום 29.1.19.
 
נזכיר, כי ביום 31.1.2019 פרסמנו את עמדתנו בנוגע לחוזר הקובע, כי הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות ובחברות הבת הממשלתיות מדרגה 7 ומעלה, תעבור למודל של העסקה פנימית בלבד, ללא שיקול דעתו העצמאי של דירקטוריון החברה. עמדה לה אנו מתנגדים נחרצות (לצפייה בעמדת הלשכה לחצו כאן).
יצוין בהקשר זה, כי הרשות פועלת על מנת שהחברות יחלו באופן מיידי להתנהל על פי החוזר, על אף שמועד כניסתו לתוקף הינו בחודש יולי.  
 
במסגרת נימוקי העתירה, העלינו שורה של פגמים שנפלו בהליך הוצאתו של החוזר,  בחריגה ובחוסר סמכות. כמו כן, לטעמנו, הוא מהווה פגיעה של ממש באוטונומיה המוקנית לחברות הממשלתיות, ובשיקול הדעת העצמאי המוקנה לדירקטורים, ומשקף התערבות בוטה ובלתי מוצדקת בהליכי העסקת נושאי משרה בכירים, ובפרט של המבקר הפנימי בחברה ממשלתית.

העלינו אף דרישה להשהיית כניסת החוזר לתוקף (יולי 2019) לכל הפחות עד אשר רשות החברות הממשלתיות, תקיים הליך מחודש בעניינו, תוך קיום דיאלוג מקצועי וענייני עם הגורמים המקצועיים ובכלל זה העותרים, תוך כיבוד זכות הטיעון והשימוע ותוך הידרשות לטענות המועלות במסגרת העתירה, ובפרט לטענות בדבר חריגתה של רשות החברות הממשלתיות מן הסמכות המוקנית לה במסגרת חוק החברות הממשלתיות. 

לעיונכם:


מצ"ב העתירה שהוגשה לבג"צ ע"י הלשכת רואי חשבון לרשות החברות באמצעות עו"ד זוהר לנדה ממשרד ברנע,ג'פה , לנדה ושות' - לצפייה לחצו כאן
להודעה בנושא לעיתונות -  לחצו כאן
לכתבה בנושא שהתפרסמה בכלכליסט - לחצו כאן
לכתבה בנושא שהתפרסמה בדה מרקר - לחצו כאן