פעילות וועדת הקשר לשע

פעילות וועדת הקשר לשע"מ/מחשוב, הוועדה לעניינים שוטפים

| 10.09.2019

 

 

 

 

 

חברות וחברים יקרים!
 

הנדון : פעילות וועדת הקשר לשע"מ/מחשוב, הוועדה לעניינים שוטפים 

לאחרונה קיימנו פגישה עם מנהל רשות המסים מר ערן יעקב והנהלת הרשות בה סוכמה תקופת פעילות משותפת לוועדת שע"מ/מחשוב ורשות המסים.

תקופה זו הייתה מהקשות ביותר שחוו נציגי לשכת רואי חשבון בפעילותם למול רשות המסים לאור המעבר למערכת שע"מ החדשה, והבעיות שהתעוררו עקב כך.

במקביל, פעלה וועדת שע"מ/מחשוב לקידומם ופיתוחם של יישומים דיגיטליים לטובת רואי החשבון, ע"מ לייעל ולהקל את העבודה במשרדים.

נציין, כי הוועדה ממשיכה לקדם פיתוחים נוספים בשע"מ, וכמו"כ עוסקת הוועדה בפתרון בעיות בירוקרטיות ואחרות בהתנהלות רשות המסים למול רואי החשבון.

אנו מבקשים להודות לכל חברי וועדת שע"מ על עבודתם המאומצת והמסורה, וכן לרו"ח ועו"ד ליאת נויבירט-פייג - סגנית נשיאה, יו"ר (משותף) ראשות ועדת המסים (לענייני מע"מ) ויו"ר ועדת הקשר עם מע"מ התורמת ממרצה ומזמנה לטובת פעילות וועדת שע"מ/מחשוב.

מצ"ב מצגת שהוכנה ברשות המסים לסיכום פעילות וועדת שע"מ/מחשוב. לצפייה לחצו כאן