עדכונים מראשות ועדת המסים

עדכונים מראשות ועדת המסים

| 26.08.2019

 

 

 

 

חברות וחברים יקרים,

 

להלן עדכונים חשובים מראשות ועדת המסים:  

  1. הבהרה להוראת ביצוע מס הכנסה מספר 2018/14 בנושא השמדת מלאי
בנובמבר 2018 רשום המסים פרסמה הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 14/2018,  המפרטת כללים לטיפול בהשמדת מלאי, וזאת, בין היתר, כתנאי להפחתת שווי המלאי המושמד לצורכי מס.
 
לעדכנכם, ביום 18 ביולי 2019  פורסמה הבהרה להוראת הביצוע אשר מטרתה להתייחס  ליישום הוראת הביצוע בקרב עסקים בהם מתבצעת השמדת מלאי באופן שוטף. 
 
להורדת הבהרה להוראת ביצוע מס הכנסה בנושא טיפול במלאי  לחצו כאן
להורדת הוראת ביצוע 14/2018 בנושא טיפול במלאי לחצו כאן
 

2.  הוראת ביצוע מס הכנסה ומע"מ מספר 7/2019 בנושא: חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת) התשע"ז - 2016.

הוראת ביצוע זו מפרטת את ההנחיות במקרים בהם נדרשו הטבות מס בהתאם לחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה).
החוק מעניק הטבות מס ממכירת חשמל שהופקה מכלל המתקנים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת ומעניק הטבות מס גם למי שמשכיר מקרקעין עליהם הותקנו מתקנים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת.
החוק מתמקד בעידודם של יחידים וועדי בתים ואינו נועד ליתן הטבות מס לגורמים אחרים מלבדם.
החוק פורסם ברשומות ביום 22.12.2016 ומעניק הקלות והטבות מס הן לעניין מס ערך מוסף והן לעניין פקודת מס הכנסה החל משנת 2016.
 
הוראת הביצוע מגדירה את אופן הטיפול בהכנסות ממכירת חשמל והכנסות מהשכרת מקרקעין וכן תנאים והגבלות על מנת ליהנות מהטבות והקלות במס.
 
לצפייה בהוראת הביצוע לחצו כאן