הוארך המועד להגשת מועמדויות לתפקידים בוועדת המשמעת לפי חוק רו

הוארך המועד להגשת מועמדויות לתפקידים בוועדת המשמעת לפי חוק רו"ח

| 18.02.2019

 

 

חברות וחברים יקרים, לעדכנכם, בשל בקשות של חברים פעלנו והצלחנו להביא להשגת ההארכה להגשת מועמדויות לתפקידים הנדרשים לביצוע עבודתה של וועדת המשמעת לפי חוק רואי חשבון,

אשר ימונו על ידי שרת המשפטים. משרד המשפטים נענה לבקשתנו והמועד האחרון הוארך ליום חמישי, 21.2.2019  

 

לפרטים אודות דרישות ותנאים להגשת המועמדות לחצו כאן.   

 

אני קוראת לכם להגיש מועמדות ולהשתתף בוועדה חשובה זו.  

 

בהצלחה,

איריס שטרק, רו"ח

נשיאת לשכת רואת