שיפור השירות וצמצום הבירוקרטיה ברשם החברות

שיפור השירות וצמצום הבירוקרטיה ברשם החברות

| 28.01.2019

 

חברים וחברות יקרים,
 
אני רואה במסגרת תפקידנו בלשכה כארגון המייצג את רואי החשבון בישראל גם את החשיבות ביצירת ושיפור כלי העבודה על מנת שיהיו נגישים, נוחים ויעילים אל מול משרדי הממשלה.
 
משרד המשפטים בוחן בימים אלה את הסדרי הרגולציה ברשם החברות, על מנת להביא לייעול הפיקוח והאכיפה ולהקלת הנטל הרגולטורי המוטל על הציבור כתוצאה מפיקוח זה.
 
בין היתר בחר משרד המשפטים לבחון את הנושאים הבאים: דרישות הרגולציה הקיימת, חסמים ברגולציה, יעילות הרגולציה, הסרת חסמים רגולטוריים ודרכים לייעול הרגולציה ולהפחתת הנטל הרגולטורי.
 
אני יוצאת מכאן בקריאה לחברינו, להביע את דעתם לנושאים הנבחנים על ידי משרד המשפטים ומזמינה אתכם להעביר עמדתכם.
 

החברים המעוניינים להיות שותפים ולהגיש התייחסותם מוזמנים לעשות כן עד לתאריך 15.2.2019 לדוא"ל regulation@justice.gov.il ‏.
 
 
להודעת משרד המשפטים ולנוסח המלא של הקול קורא לחצו כאן
 

שלכם,
 
איריס שטרק, רו"ח
נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל