איגרת נשיאת הלשכה  – חוזר מנכ

איגרת נשיאת הלשכה – חוזר מנכ"ל משרד הפנים 1-2021 – תיקון נוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי הרשויות המקומיות