אישורים מיוחדים הנדרשים מרואי חשבון על ידי בנקים וחברות כרטיסי אשראי

אישורים מיוחדים הנדרשים מרואי חשבון על ידי בנקים וחברות כרטיסי אשראי

| 17.12.2017

 

חברות וחברים יקרים שלום רב,

 


הנדון: אישורים מיוחדים הנדרשים מרואי חשבון על ידי בנקים וחברות כרטיסי אשראי – עדכון חשוב

 

לאור בקשות רבות על ידי הבנקים בישראל לקבל אישורי רואי חשבון מיוחדים, שאינם עומדים בכללים המקצועיים החלים עלינו, קיימנו מגעים ממושכים עם הפיקוח על הבנקים על מנת להסדיר את הנושא.

אני שמח לבשר כי מאמצינו נשאו פרי וכי הפיקוח על הבנקים פרסם ביום 12.12.17 טיוטה בנושא: אישורים מיוחדים מרואי חשבון בנוגע לפעילות לקוחות (להלן- הטיוטה). הטיוטה מנחה את הבנקים ואת חברות כרטיסי האשראי בנושא אישורים כאמור, והיא מציינת כי הדינים והתקנים החלים עלינו הם הקובעים אילו סוגי אישורים אנו רשאים לתת בתחום עיסוקנו. בטיוטה נאמר במפורש כי "על אישור מיוחד ... להיות מנוסח בהתאם לכללים שנקבעו בתקן ביקורת 7 בדבר דוחות מיוחדים של רואי חשבון ותקן ביקורת 70 בדבר "תיקון תקן ביקורת 7 בדבר דוחות מיוחדים של רואי חשבון".

אני תקווה כי מסמך זה של הפיקוח על הבנקים יצמצם משמעותית את כמות האישורים הבלתי תקינים הנדרשים מאיתנו על ידי בנקים וחברות כרטיסי אשראי ויקל עלינו את ההתמודדות במקרים שכן יובאו לפתחנו דרישות כאמור.

אני מודה לחברי היקרים, רו"ח אורי מורד, יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון, רו"ח אריאל פטל, מ"מ יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון ולסגניתי רו"ח איריס שטרק על תרומתם רבת-הערך לתהליך שהניב תוצאה מצוינת זו.

למסמך הפיקוח על הבנקים לחץ כאן.

 

בברכה,
יזהר קנה, רו"ח
נשיא לשכת רואי חשבון בישראל