אישור רואה חשבון לחברות הביטוח בגין מרכיב המע

אישור רואה חשבון לחברות הביטוח בגין מרכיב המע"מ בכלי רכב שניזוקו