אישור רואה חשבון לצורך בקשת תמיכה מעירייה

אישור רואה חשבון לצורך בקשת תמיכה מעירייה