ביטול הנחיות בדבר נהלי ביקורת לגבי תפוצת עיתונים

ביטול הנחיות בדבר נהלי ביקורת לגבי תפוצת עיתונים