דוח מיוחד של רואה חשבון לצורך בקשת הלוואה מקרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה

דוח מיוחד של רואה חשבון לצורך בקשת הלוואה מקרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה