הבהרה מס' 1 לתקן סקירה 1

הבהרה מס' 1 לתקן סקירה 1