הבהרה מס' 2 לתקן סקירה 1

הבהרה מס' 2 לתקן סקירה 1