הבהרה מס' 6 לתקני ביקורת 99 ו-108

הבהרה מס' 6 לתקני ביקורת 99 ו-108