הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והעדר הפרות בוטות בדיני עבודה במסגרת ההתקשרות עם משרד

הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והעדר הפרות בוטות בדיני עבודה במסגרת ההתקשרות עם משרד