הצעה לתיקונים לתקני חשבונאות ממשלתיים - 2015

הצעה לתיקונים לתקני חשבונאות ממשלתיים - 2015