חוות דעת רואה חשבון מבקר לעניין ביקורת נתון האחוז ממחיר בשער המפעל במסמך שכותרתו

חוות דעת רואה חשבון מבקר לעניין ביקורת נתון האחוז ממחיר בשער המפעל במסמך שכותרתו "זכות שימוש בתו מיוצר בישראל"