לקט ההחלטות העקרוניות של הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות (ועדת האתיקה) מיום הקמתה ועד היום

לקט ההחלטות העקרוניות של הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות (ועדת האתיקה) מיום הקמתה ועד היום

| 08.10.2011

גירסה ראשונה של לקט החלטות מנחות של הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות
(ועדת האתיקה)

 

החברים מוזמנים להעיר את הארותיהם/הערותיהם ללקט המצ"ב והוועדה תדון בכך. 

את הערות ניתן להעביר במייל לכתובת: hertzelf@icpas.org.il

תוכן עניינים ראשי מופיע בעמוד 11. 
הלקט בנוי כך שבכל פרק מובאים תחילה הכללים וההנחיות ולאחריהם החלטות הוועדה. בסוף כל החלטה מובא מספר הפרוטוקול והסעיף שבפרוטוקול, כלהלן:

פר = פרוטוקול ; 
2/11 = פרוטוקול מס' 2 שנת 2011; 
(3) = סעיף 3 בפרוטוקול.
[פר', 2/11 (3)]

לצפייה בלקט ההחלטות - לחץ כאן >>